52855 - Οι πένες

Ν. Λυγερός

Οι πένες
περίμεναν
τη συνέχεια
του έργου
στη Σπανιοθήκη
γιατί ήξεραν
ότι το μελάνι
της ιστορίας
δεν είχε
πάψει
να παράγεται
από την πηγή
που θέλει
να δει
το μέλλον
χάρη
στις υπερβάσεις.