52856 - Το ισόγειο

Ν. Λυγερός

Το ισόγειο
δεν είχε
αλλάξει
και το ξύλο
συνέχιζε
να προστατεύει
τα αντικείμενα
της Σπανιοθήκης
για να μπορούν
οι αθώοι
να βρίσκουν
αυτό
που δεν ψάχνουν
για να χαρούν
οι ψυχές τους
εντός
της Ανθρωπότητας.