52858 - Εντός του δρόμου

Ν. Λυγερός

Εντός του δρόμου
υπήρχε
ένα ειδικό
πέρασμα
που κατέληγε
σε ένα
κρυφό
εστιατόριο
που μόνο
μερικοί
ήξεραν
ότι υπήρχε
εδώ
και δεκαετίες
για τους γνώστες.