52859 - Αν θέλεις

Ν. Λυγερός

Αν θέλεις
να μην ξεχάσεις
τη μνήμη
του αδελφού σου
πρέπει
να καταγράψεις
τους διαλόγους
και τις σκέψεις
που είχατε
αλλιώς
θα χαθούν
μετά
από μερικά
χρόνια
μόνο
χωρίς
καμία
βοήθεια.