52861 - Η επαναφορά

Ν. Λυγερός

Η επαναφορά
μνήμης
γίνεται
μέσω
Διδασκαλίας
γιατί
θέλει
τεχνικές
που ξεπερνούν
τα φυσιολογικά
όρια
έτσι
αν ακολουθήσεις
τις συμβουλές
θα γίνει
ακόμα
και αυτό
που θεωρείς θαύμα.