52862 - Από τώρα

Ν. Λυγερός

Από τώρα
σκέψου
την προτομή
γιατί
θα χρειαστεί
χρόνος
για να υλοποιηθεί
η ουσία
της ιστορίας
που άλλοι
θα ξεχνούσαν
χωρίς
καμία
ενόχληση
λόγω
άγνοιας.