52865 - Μάθε κωδικούς

Ν. Λυγερός

Μάθε κωδικούς
μετακίνησης
για να δεις
πώς λειτουργούν
οι κινήσεις
για να βρεις
τις ανισότητες
μεταξύ
ōshō
kinshō
ginshō
αλλά
και keima
εκτός
hisha
και kakugyō
δίχως
να ξεχάσεις
kyōsha.