52866 - Μελέτα τις διαδρομές

Ν. Λυγερός

Μελέτα τις διαδρομές
των κομματιών
για να καταλάβεις
καλύτερα
ποια είναι
η αξία τους
εντός
της δομής
της δράσης τους
για να καταλάβεις
πώς λειτουργεί
πιο βαθιά
τόσο το σκάκι
όσο και το shogi
αλλιώς
θα είσαι
μόνο παίκτης.