52867 - Αν η λόγχη

Ν. Λυγερός

Αν η λόγχη
διαβάζει
όλο
το shogiban
θα το μάθεις
μόλις
σκεφτείς
σωστά
την προαγωγή
και τις δυνατότητες
που θα έχει
η χρυσή
λόγχη
που δρα
σαν τον χρυσό
στρατηγό.