52868 - Το πρόβλημα

Ν. Λυγερός

Το πρόβλημα
του Euler
μπορείς
να το ενσωματώσεις
σε ένα
ευρύτερο
πλαίσιο
που ανοίγει
ένα πρόβλημα
σε όλα
τα κομμάτια
όχι μόνο
στο σκάκι
αλλά
και στο shogi.