52874 - Βλέπεις βαθιά

Ν. Λυγερός

Βλέπεις βαθιά
και με μικρούς
ανθρώπους
μέσω
παραμυθιών
γιατί
ενεργοποιείς
την περιέργεια τους
και θέλουν
μετά
με τη νοημοσύνη τους
να καταλάβουν
περισσότερα
ψάχνοντας
στη συνέχεια
για τη χαρά
της γνώσης.