52876 - Διαβάζοντας προσεχτικά

Ν. Λυγερός

Διαβάζοντας προσεχτικά
το Ευαγγέλιο
κατά Ματθαίου
βλέπεις
καλύτερα
πως είναι
δομημένο
για να έχει
μέσα του
αποδεικτικά
στοιχεία

για τον

Μεσσιανισμό
του Χριστού
για να πείσει
όλους όσους
δεν είχαν
ακόμα
αλλάξει πίστη.