52878 - Με τις πρώτες νότες

Ν. Λυγερός

Με τις πρώτες νότες
αναγνώρισες
τη μουσική
που είχες
ακούσει
πριν χρόνια
ενώ νόμιζες
τότε
ότι η αθωότητα
μπορούσε
να νικήσει
τη βαρβαρότητα
από μόνη της
αλλά
μετά
κατάλαβες
το βάρος
της  Δικαιοσύνης.