52882 - Με άπειρες

Ν. Λυγερός

Με άπειρες
αντοχές
λειτουργεί
η Διδασκαλία
λόγω
Αγάπης
Ανθρωπότητας
για να είναι
όλοι
οι Αθώοι
μέσα
χωρίς
ν’ αφήσουμε
κανένα
πίσω.