52887 - Με τα μαθήματα

Ν. Λυγερός

Με τα μαθήματα
βλέπεις
διαφορετικά
και τα έργα
τέχνης
γιατί πια
ξέρεις
ότι υπάρχουν
πολλά
επίπεδα
που έχουν
βάθος
πέρα
από τα όρια
που ήξερες
παλιά.