52889 - 1777

Ν. Λυγερός

Τότε
έγινε
ο περίφημος
πίνακας
και άνοιξε
την πόρτα 
ενός νέου
πίνακα
που αποτελούσε
σύμπαν
για όσους
τολμούσαν
να κάνουν
το βήμα
μέσω
του περάσματος.