52896 - Η λιθογραφία

Ν. Λυγερός

Η λιθογραφία
του ζωγράφου
περιγράφει
ένα μείγμα
ανθρώπων
που δεν μπορείς
να φανταστείς
χωρίς
να δεις
την εικόνα
που επινόησε
χωρίς
να κρύψει
καμιά
λεπτομέρεια
των σωμάτων.