52897 - Η σκηνή

Ν. Λυγερός

Η σκηνή
κάνει
αναφορά
στο υγρό
στοιχείο
για ν’ αγγίζει
κάθε
σώμα
που παίζει
μια παρτίδα
που δεν ξέρει
πώς
θα καταλήξει
ανάλογα
με τη συμπεριφορά τους.