52899 - Το τριπλό

Ν. Λυγερός

Το τριπλό
στοιχείο
φάνηκε
άμεσα
λόγω
κινήσεων
που συντονίζονται
ελεύθερα
χωρίς
επιφυλάξεις
αφού
όλοι
ήθελαν
το ίδιο
δηλαδή
την απεριόριστη
χαρά.