52900 - Τώρα που βλέπεις

Ν. Λυγερός

Τώρα που βλέπεις
με πολλαπλό τρόπο
το έργο
ενός ζωγράφου
που δεν ήξερες
δυσκολεύεσαι
να βρεις χαρακτηριστικά στοιχεία
αφού ανήκει
σε πολλές κατηγορίες
ταυτόχρονα
έτσι πρέπει
να αποδεχθείς
την πολλαπλότητα
του μεγαλείου
της δημιουργίας.