52912 - Δεν είναι

Ν. Λυγερός

Δεν είναι
μόνο
θέμα
εκτόνωσης
το να παλεύεις
για το Δίκαιο
ειδικά
όταν αυτό
αφορά
την ιστορία
της Ανθρωπότητας
διότι
η Αγάπη της
χρειάζεται
στρατηγική
για να προστατευτεί
από τις πράξεις
της βαρβαρότητας.