52915 - Αν ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Αν ο Χριστός
είχε
σταυρωθεί
δύο
χρονών
λόγω
Ηρώδη
πάλι
θα κρύβατε
αυτό
που ενοχλεί
και θα δείχνατε
τα καρφιά
για να υπάρχει
πόνος
για ν’ αγγίξει
τους πιστούς;