52920 - Η λευκή τίγρη

Ν. Λυγερός

Η λευκή τίγρη
ζει
στη σπηλιά
εκτός
αν αναγκαστεί
λόγω θέλησης
να βγεί
πέρα
από το όρος
του κόκκινου
μανιταριού
για να προστατέψει
την ζωτική
ουσία
του μέλλοντος.