52921 - Το Τάο

Ν. Λυγερός

Το Τάο
στη Κίνα
βλέπει
διαφορετικά
την έννοια
της εσωτερικής
ουσίας
αφού
είναι
αυτή
που είναι
υπεύθυνη
για την συνέχεια
της ζωής
και πέρα
των ορίων.