52922 - Αν σε μια κοινωνία

Ν. Λυγερός

Αν σε μια κοινωνία
μια πράξη
θεωρείται
παράνομη
επειδή
υπάρχει
θεσμική
απαγόρευση,
να εξετάσεις
αν υπάρχει
άλλη κοινωνία
που λέει
το αντίθετο
για να ξέρεις
ποιο είναι
το αληθινό
πλαίσιο
της μελέτης.