52923 - Μέσω της ουσίας

Ν. Λυγερός

Μέσω της ουσίας
του Τάο
βλέπεις
διαφορετικά
αυτό
που θεωρούσες
λεπτομέρεια
επειδή
δεν ήξερες
καν
την έννοια του
εντός
της φιλοσοφίας
που ξεπέρασε
τα όρια
του χρόνου
για να ζήσει
σε άλλους
αιώνες.