52924 - Στην Κίνα

Ν. Λυγερός

Στην Κίνα
ο κομμουνισμός
κατέστρεψε
δέκα
χιλιάδες
ρολούς
ιερών
κειμένων
στο μοναστήρι
από όπου
ο Lao Zi
έφυγε
για τη Δύση.
Δεν ξεχάσαμε
αυτή
την πράξη
βαρβαρότητας.