52926 - Ο ίασπις

Ν. Λυγερός

Ο ίασπις
είναι
χαρακτηριστικό
και του δράκου
και του βασιλιά
ή μάλλον
του στρατηγού
στο Shogi
γι’ αυτό
δώσε του
την πρέπουσα
σημασία
για να καταλάβεις
το νόημα
των κινήσεών του.