52929 - Το κλειστό άνοιγμα

Ν. Λυγερός

Το κλειστό άνοιγμα
δεν υπάρχει
μόνο
στο σκάκι
αλλά
και στις σχέσεις
που ξέρουν
για την ουσία
της πράξης
που αλλάζει
το μέλλον
επειδή
λειτουργεί
καταλυτικά
για την εξέλιξη
του έργου
της ζωής.