52933 - Είναι θέμα

Ν. Λυγερός

Είναι θέμα
πολιτικής
απόφασης
η προστασία
των μνημείων
παγκόσμιας
κληρονομιάς
και δεν πρέπει
να περιμένεις
τα πάντα
από ένα θεσμό
που απλώς
αναγνωρίζει
τα μνημεία
της Ανθρωπότητας.