52936 - Το Δικαστήριο

Ν. Λυγερός

Το Δικαστήριο
όταν δεν είναι
ανεξάρτητη
αρχή
δεν προσφέρει
δικαιοσύνη
αλλά
ακολουθεί
τυφλά
τις αποφάσεις
της βαρβαρότητας
που συνεχίζει
την πορεία της
όσο
δεν υπάρχει
πραγματική
αντίσταση
των Δίκαιων.