52946 - Κάθε κίνηση

Ν. Λυγερός

Κάθε κίνηση
της Τουρκίας
είναι
μια πράξη
βαρβαρότητας
και σε ξαφνιάζει
που συνεχίζει
ενώ
δεν βλέπει
καμιά
χειροπιαστή
αντίσταση
λόγω
θεσμικής
αδιαφορίας
που εκφράζεται
μόνο
διπλωματικά.