52948 - Η γέφυρα

Ν. Λυγερός

Η γέφυρα
πάνω
από τον ποταμό
μετά
το φράγμα
είχε
δημιουργήσει
ένα μικρό
νησί
μέσω
στυλοβάτη
εξαρχής
σαν να είχε
προσθέσει
ουσία
στην πραγματικότητα
της καθημερινότητας.