52979 - Στην κιθάρα

Ν. Λυγερός

Στην κιθάρα
με τους πρώτους
δακτυλισμούς
βλέπεις
το θέμα
της εμβέλειας
πάνω
στη χορδή
και πώς
πρέπει
να κινείται
το χέρι
για να ζήσει
η πρέπουσα
μουσική
του συνθέτη.