52997 - Σε σχέση

Ν. Λυγερός

Σε σχέση
με τη Συρία
ή ακόμα
και με τη Λιβύη
το θέμα
της Αγίας Σοφίας
είναι
το πιο εύκολο
για την Τουρκία
και την αναβάθμιση
του γοήτρου της
χωρίς
να υπάρχει
κάποιος
σοβαρός
κίνδυνος.