52998 - Το παζάρι

Ν. Λυγερός

Το παζάρι
είναι
παραδοσιακό
τέχνασμα
της Τουρκίας
ακόμα
και στο επίπεδο
της γεωπολιτικής
διότι
ποτέ
δεν είχε
καμία
ντροπή
για να πετύχει
τους στόχους
τους πιο αισχρούς.