53002 - Ο Αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο Αγώνας
της Ανθρωπότητας
πρέπει
να γίνεται
για κάθε
κομμάτι
της Ανθρωπότητας
και όχι
μόνο
για αυτά
που θεωρούμε
δικά μας
αλλιώς
θα κάνουν
το ίδιο
και οι άλλοι
και θα μείνουμε
χωρίς
προστασία.