53003 - Είναι λάθος

Ν. Λυγερός

Είναι λάθος
να μιλούμε
για αντιπαράθεση
θρησκειών
διότι
εδώ
πρόκειται
απλώς
για μια πράξη
βαρβαρότητας
ενάντια
στην ίδια
την έννοια
του πολιτισμού
και της Ανθρωπότητας
τίποτα
λιγότερο
για αυτό είναι
έγκλημα
ειρήνης.