53006 - Η απέλαση

Ν. Λυγερός

Η απέλαση
του Πρέσβη
μιας χώρας
που είναι
βάρβαρη
ανήκει
στα κλασσικά
εργαλεία
της διπλωματίας
αλλά
πρέπει
να τη χρησιμοποιείς
όταν είναι
το πρέπον.