53009 - Οι νεο Οθωμανοί

Ν. Λυγερός

Οι νεο Οθωμανοί
θέλουν
να σβήσουν
το πέρασμα
του Kemal
γιατί
θεωρούν
ότι είναι συμβιβασμός
με τη Δύση
να δούμε
αν θ’ αλλάξουν
ακόμα
και το τουρκικό
αλφάβητο.