53010 - Στη Χρονοστρατηγική

Ν. Λυγερός

Στη Χρονοστρατηγική
υπολογίζουμε
τα δεδομένα
μέσω
των αιώνων
άρα
και το θέμα
της Αγίας Σοφίας
το βλέπουμε
διαχρονικά
και όχι
μόνο
τώρα
χωρίς
βάθος
χρόνου.