53012 - Ένας Αγώνας

Ν. Λυγερός

Ένας Αγώνας
είναι πολυπαραγοντικός
έτσι πρέπει
να χρησιμοποιήσεις
τη στρατηγική,
τη διπλωματία
και την οικονομία
ακόμα
κι όταν το ζήτημα
φαίνεται να είναι
μόνο θρησκευτικό
αλλιώς αφήνεις
την όλη υπόθεση
στο έλεος του Θεού
και περιμένεις
απλώς
την καταπάτηση.