53013 - Οι συντονισμένες κινήσεις

Ν. Λυγερός

Οι συντονισμένες κινήσεις
επιτρέπουν
πράξεις
που αλλάζουν
τα δεδομένα
ακόμα
κι όταν αυτά
θεωρούνται
αδιάλλακτα
έτσι
μην εγκλωβίζεσαι
μόνος σου
σε ένα πλαίσιο
επέλεξε
μια πολλαπλή
σκακιέρα
για να λειτουργήσει
η στρατηγική σου.