53021 - Το άγαλμα

Ν. Λυγερός

Το άγαλμα
της εισόδου
του Πάρκου
συνέχισε
να δείχνει
την προοπτική
της λίμνης
κι έτσι
ο μπρούντζος
παρουσίαζε
την άλλη
μνήμη
του νερού
με χάρη.