53023 - Η ξύλινη γέφυρα

Ν. Λυγερός

Η ξύλινη γέφυρα
επέτρεπε
στον περαστικό
να έχει πρόσβαση
στο μικρό νησί
του Πάρκου
και ταυτόχρονα
να βλέπει
από ψηλά
τη λίμνη
για να έχει
μια εικόνα
ολοκληρωμένη
της ομορφιάς
της ανθρώπινης
φύσης
και του έργου της.