53024 - Το ξύλο σου θύμισε

Ν. Λυγερός

Το ξύλο σου θύμισε
εκείνη
την οικία
στη μέση
της Σιβηρίας
που είχε
γίνει
λόγω κρύου
παλάτι
πάγου
όπου
έπρεπε
να ζήσουν
οι άνθρωποι
μέσω ποίησης
και μπαλαλάικας.