53028 - Με το νησί

Ν. Λυγερός

Με το νησί
βλέπεις
πώς γίνεται
η επαφή
του μέλλοντος
με το παρελθόν
και γιατί
είναι
αναγκαία
η υπέρβαση
που ξεπερνά
τα όρια
του παρόντος
για να συνεχιστεί
το έργο
του Χρόνου.