53029 - Το μοναστήρι

Ν. Λυγερός

Το μοναστήρι
δεν ξέχασε
τίποτα
από τη συνάντηση
κι έτσι
παρέμεινε
σημείο
αναφοράς
για τη συνέχεια
ενώ άλλοι
δεν ήξεραν
ότι είχε
αυτήν
την ιδιότητα
για το αόρατο έργο.