53030 - Τα παιδιά

Ν. Λυγερός

Τα παιδιά
που έσωσε
ο Kaliayev
δεν είναι
μυθοπλασία
αλλά
κομμάτια
της ελληνικής
ιστορίας
αφού ήταν
τα τέκνα
της Αλεξάνδρας
της Ελλάδας
έτσι
δεν είναι πια
μόνο ένα θέατρο
οι Δίκαιoι
του Camus.