53040 - Το σκίτσο

Ν. Λυγερός

Το σκίτσο
της πίστης
φάνηκε
χάρη
στην Ανάσταση
που απαιτούσε
τη ζωντάνια
μιας ανθρώπινης
μνήμης
και αυτό
έζησε
χάρη
στο έργο
του πατέρα σου,
Борнс.